حکمروایی شهری

مکان: تالار شورای شهر، ساختمان شهرداری مرکزی؛ زمان: 10 آذر 1397

تصاویر:

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

فیلم‌ها:

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com